РУРАЛНИОТ ТУРИЗАМ СИ ИМА ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОДИ КАКО АЈВАРОТ. Но исто така и големи проблеми.Тешко е да стекнеш и да имаш!!!А, уште потешко да го сочуваш богаството

РУРАЛНИОТ ТУРИЗАМ СИ ИМА ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОДИ КАКО АЈВАРОТ.
Но исто така и големи проблеми.Тешко е да стекнеш и имаш!!!А, уште потешко да го сочуваш богаството.
Ете некои на социјаните мрежи сметаат дека за тоа треба да се дебатира.
Ние лично сметаме дека само треба програмски да се БРЕНДИРА

Дискусија секогаш треба да има,но сепак треба да и се даде респект на вистината.
Ајварот како и секој друг производ има свој геогравски корен,а врз тој корен расте специфичниот производ.
Нашите баби и дедовци го направиле рецептот а сегашните Македонци ја продолжуваат само традицијата на нашата надалеку препознатлива кујна.
Но за жал ние сега треба да дебатираме,наместо од поодамна да сме го направиле бренд.
Олеснителна околност е тоа што сепак ни го купуваат пиперот 🙂
Но не можат да направат својствен производ.
Ајварот е Македонска тајна, а нај убаво се прави дома каде во самото мешање се додава ЉУБОВ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>